Let's talk

Slaag je er maar niet in om bepaalde bedrijfsdoelstellingen te behalen? Schort er wat aan je online positionering? Bij Bluebirds voeren we een business analyse uit en stellen we je een online businessplan voor, volkomen op maat van je bedrijf. Daarin stellen we de juiste inspanningen voor om je doelgroep online te bereiken en ze aan te zetten tot actie om zo je doelen te realiseren.

Businessanalyse Bluebirds

Wat is een business analyse?

Tijdens een business analyse ontleden we je volledige onderneming vanuit bedrijfsperspectief. Wie ben je, wat doe je, wat zijn je doelstellingen, wie is je doelgroep en hoe gedraagt die zich, wat is je online rendement of omzet op dit moment, wie zijn je concurrenten en hoe positioneren zij zich online? Vanuit die gegevens analyseren we hoe we je huidige online verhaal kunnen optimaliseren opdat jij je bedrijfsdoelen realiseert.

Let’s get straight to business

Contacteer ons

Radius Top Left
Radius Top Right
Radius Bottom Left
Radius Bottom Right

Hoe wij jouw business analyse aanpakken

Tijdens ons eerste gesprek laten we jou aan het woord. Jij vertelt ons vanwaar je komt, waar je op dit moment staat en waar je naartoe wilt met je onderneming. We gaan dieper in op je huidige situatie, doelstellingen, doelgroep, concurrenten, uitdagingen en verwachtingen. We analyseren je huidige online verhaal en denken na welke kanalen we kunnen optimaliseren of integreren om de gewenste resultaten te bekomen.

Na het intakegesprek nemen onze businessanalisten al je doelstellingen onder de loep. We bekijken welke inspanningen we kunnen verrichten om je doelstellingen te bereiken en welke kanalen een meerwaarde én een hoog rendement bieden.

Vervolgens gaan we dieper in op cijfers en data die uit onze business analyse komen en overlopen we onze bevindingen met jou. We stellen je een online businessplan of strategie voor dat de volgende stappen omschrijft om jouw doelstellingen te behalen.

Waarom Bluebirds inschakelen voor je business analyse?

Wij gaan tot op de bodem:

Jouw businessdoelen zijn steevast ons uitgangspunt.
We implementeren de juiste acties voor maximale resultaten.
We beogen het hoogste rendement voor jouw investering.
Digitalmarketingconsultant Bluebirds